Informace pro rodiče

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné

 

* Děti mladší tří let nemají na přijetí do MŠ právní nárok.  Děti 3 leté mají právo přednostní, ale pouze do výše povoleného počtu dětí ve školském rejstříku.

* Kritéria pro přijímání dětí v záložce " ke stažení"

 Dokumenty k zápisu do MŠ Tuchlovice v odkazu „ke stažení“