Informace pro rodiče

  • K dispozici  žádosti k přijetí, příloha k žádosti – vyjádření pediatra a kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020.
  • Žádost prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné


Dokumenty k zápisu do MŠ Tuchlovice v odkazu „ke stažení“