Bezpečnostní opatření

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

UZAMYKÁNÍ HLAVNÍCH VCHODŮ DO PAVILONŮ :

 6.30 –  8.00 H   PŘÍCHOD DĚTÍ,   8.00 UZAMYKÁNÍ PAVILONŮ

12.00 – 12.20H  ODCHOD DĚTÍ, 12.20 UZAMYKÁNÍ ČERVENÝ P.

12.15 – 12.30H  ODCHOD DĚTÍ, 12.30 UZAMYKÁNÍ MODRÝ P.

15.00 – 16.00H  ODCHOD DĚTÍ, 16.00 UZAMYKÁNÍ PAVILONŮ

Časový rozvrh je dle platného školního řádu, který jsou zákonní zástupci povinni dodržovat.

Případné pozdní příchody, odchody ( lékař,logopedie…) hlásit předem !

Učitelky nesmí opouštět třídu za účelem odemykání vchodů !

ŽÁDÁME RODIČE, ABY BYLI OBEZŘETNÍ PŘI POHYBU CIZÍCH OSOB V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY, POPŘÍPADĚ NAHLÁSILI TUTO SKUTEČNOST ZAMĚSTNANCŮM MŠ

V NALÉHAVÉM PŘÍPADĚ SE OBRÁTIT NA MĚSTSKOU POLICII NOVÉ STRAŠECÍ  TEL: 602 395 312

 

Ředitelka MŠ