Odhlašování, přihlašování stravy

  • celodenní strava je vždy na celý měsíc přihlášena
  • odhlašování  stravy je na Strava.cz zcela v kompetenci rodičů, vyjma uzavření provozu školy ( odhlášení stravy školou )
  • změnu stravy je nutné provést  do 7.00h, po té je systém odhlašování a přihlašování uzavřen
  • při zapomenutí odhlášení stravy se jídlo do jídlonosičů nevydává
  • v případě, že je dítě ze zdravotních důvodů odvedeno během dopoledne domů, může rodič požádat o stravu do jídlonosiče v 11h u paní kuchařky v MŠ
  • bez nahlášené stravy nemůže být dítě přítomno v MŠ v době stravování