Platby v MŠ – školné, stravné

Školné a stravné se platí bezhotovostně svolením k inkasu

číslo sběrného účtu:  115 – 4018430277/0100

Úplata za vzdělávání 400,-kč

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

  • Platba stravného je prováděna k 17.dni předchozího měsíce.
  • Platba školného je prováděna k 23. dni předchozího měsíce.

 

Mimořádný hotovostní výběr plateb vždy 24.v předchozím měsíci v daný čas 6.30 – 8.00h v modrém pavilonu u paní Růžičkové Veroniky

  • tel. kontakt:  724 966 530

( úhrada plateb na základě písemné dohody )

3 – 6 let                                                     

  • přesnídávka: 15 Kč
  • oběd: 30 Kč
  • svačina: 15 Kč

7 let

  • přesnídávka: 17 Kč
  • oběd: 32 Kč
  • svačina: 17 Kč