O školce

Charakteristika

Mateřská škola Tuchlovice je pavilónového typu, má pět tříd: Žabičky, Broučci, Tygříci, Sluníčka a Motýlci s celkovou kapacitou 103 dětí. Nachází se v klidném prostředí na okraji obce. Je obklopena krásnou velkou zahradou, sousedí se základní školou. Tři třídy jsou velké a prostorné, dvě třídy jsou pro nejmladší děti v menším počtu. Všechny třídy jsou moderně vybavené. Zahrada školy poskytuje dětem sportovní vyžití, přispívá k rozvoji pohybových dovedností dětí.

Snažíme se o vytvoření příjemné rodinné atmosféry mezi všemi zaměstnanci a dětmi. Společnými silami chceme docílit, aby děti chodily do školky s radostí a očekáváním, co jim nový den přinese a rodičům dát jistotu, že je o jejich děti kvalitně a s láskou postaráno.

Je pro nás důležité, aby se děti cítily ve školce vítané, respektované, spokojené, v bezpečí. S laskavým a důsledným přístupem ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi rozvíjíme všestranný harmonický rozvoj dětí.

Vize MŠ

Rozšířením kapacity školy se chceme stát školkou, která zajistí podmínky pro přijímání dětí mladších tří let, udrží a rozšíří ve spolupráci s ostatními institucemi stávající nadstandartní aktivity školy, zajistí bezpečný pobyt  v celém areálu školy, zkvalitní výchovně vzdělávací proces:

 • Zapojením pedagogů do organizovaných projektů
 • Sdílení zkušeností mezi školami
 • Aplikace získaných zkušeností v praxi
 • Zkvalitnění osobního rozvoje pedagogů
 • Využití moderní technologie v praxi
 • Zajištění odborně kvalifikovaných zaměstnanců
 • Vybudování letní učebny
 • Obměna části školní zahrady přírodními prvky
 • V rámci třídních projektů zaměření na environmentální, polytechnické vzdělávání, rozvoj pohubových dovedností dětí, využití moderní technologie
 • Spolupráce s rodiči
 • Spolupráce s odborníky
 • Kvalitní komunikace mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu