Barevný pavilon Tygříci - Broučci - Žabičky

Informace o provozu
Od Do Informace
6:15 8:00 příchod dětí, řízené a spontánní hry a činnosti, IP
8:00 9:00

ranní rituály, pohybové a hudební aktivity, hygiena, příprava stolování, přesnídávka

9:00 9:25 pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP
9:25 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 12:10 hygiena , oběd
12:15 12:45 vyzvedávání dětí
12:10 14:00 hygiena, odpočinek a klidové činnosti
14:00 14:40 hygiena, příprava stolování, svačina
14:40 16:15

vyzvedávání dětí, zájmové, skupinové činnosti a hry, IP, pobyt venku

Časová rozvržení činností jsou orientační, mohou se dle situace časově i obsahově lišit.

Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem ve třídě.