Bezpečnostní opatření

Uzamykání hlavních vchodů do pavilonů:

  • 06.15 –  08.00 hod.: příchod dětí, 08.00 hod. uzamykání pavilonů
  • 12.10 – 12.30 hod.: odchod dětí, 12.30 hod. uzamykání červený pavilon
  • 12.25 – 12.45 hod. odchod dětí, 12.45 uzamykání modrý pavilon
  • 14.40 – 16.15 hod.: odchod dětí, 16.15 uzamykání pavilonů

Časový rozvrh je dle platného školního řádu, který jsou zákonní zástupci povinni dodržovat.

Případné pozdní příchody, odchody ( lékař,logopedie…) hlásit předem!

Učitelky nesmí opouštět třídu za účelem odemykání vchodů!

Žádáme rodiče, aby byli obezřetní při pohybu cizích osob v areálu mateřské školy, popřípadě nahlásili tuto skutečnost zaměstnancům MŠ.

  • v naléhavém případě se obrátit na Městskou policii Nové Strašecí, tel.: 602 395 312