Úplata za předškolní vzdělávání

Školné a stravné se platí bezhotovostně svolením k inkasu

  • Úplata za vzdělávání 400,-kč

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

  • Platba stravného je prováděna k 17.dni předchozího měsíce.
  • Platba školného je prováděna k 23. dni předchozího měsíce.

3 – 6 let                                       

  • přesnídávka: 12 Kč
  • oběd: 24 Kč
  • svačina: 12 Kč

7 let

  • přesnídávka: 12 Kč
  • oběd: 26 Kč
  • svačina: 12 Kč