Zápis k předškolnímu vzdělávání

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v průběhu měsíce března 2024

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné